Ympäristö > Puunhankinta ja ympäristö

Puunhankintaa ympäristön ehdoilla

Käyttämästämme raaka-aineesta kaksi kolmasosaa tulee oman metsäosaston hankinnan kautta, loppuosa tulee alueemme metsänhoitoyhdistysten ja metsäyhtiöiden toimittamana. Vuotuinen raaka-aine tarve on noin 300 000 m3 sahatukkia, josta yksityismetsätiloilta ostetaan noin 90%.

Kunnioitamme metsänomistajan näkemystä luonnonhoidosta, ja puukaupan yhteydessä puunmyyjä ja Isojoen Saha sopivat kullakin hakkuukohteella toteutettavista hyvän metsänhoidon mukaisista toimenpiteistä. Tällaisia toimia ovat mm. säästöpuiden jättäminen ja arvokkaiden elinympäristöjen huomioiminen sekä erityiskohteiden suojeleminen.

Puunkorjuussa ja hankinnassa edellytämme yhteistyökumppaneiltamme, että he omassa toiminnassaan noudattavat Isojoen Sahan ympäristöperiaatetta ja pyrkivät sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään toimintaan. Vaadimme, että käyttämämme sopimusyrittäjät täyttävät lakisääteiset työnantajavelvoitteensa.

Lue ympäristöperiaatteemme.

ISOJOEN SAHA OY

Teollisuustie 8
64900 Isojoki
PUH. (06) 220 4400

Yhteystiedot